گاهنامه فصل زمستان سال 1397 باشگاه شیراز جوان 

یکشنبه, دی 09, 1397 04:11:00 ب.ظ

گاهنامه فصل زمستان سال 1397 باشگاه شیراز جوان

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 26 منتشر شد 

یکشنبه, دی 09, 1397 04:09:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 26 منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل پاییز سال 1397  

دوشنبه, مهر 30, 1397 04:06:00 ب.ظ
گاهنامه فصل پاییز سال 1397  باشگاه شیراز جوان

 

ادامه مطلب
 

ویژه نامه گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد منتشر شد 

یکشنبه, تير 24, 1397 04:04:00 ب.ظ

ویژه نامه گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 23 منتشر شد 

پنجشنبه, تير 07, 1397 04:02:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 23 منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل بهار سال 1397 

یکشنبه, فروردین 19, 1397 03:59:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد نوروز 97منتشر شد 

جمعه, فروردین 10, 1397 03:58:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد نوروز 97منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل زمستان سال 1396 

یکشنبه, دی 03, 1396 03:57:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

 

ادامه مطلب
 
صفحه 1 از 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>